Inscriere cercetatori

On some cubature formulas on the sphere

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: J. Prestin, D. Rosca

Editorial: J. Approx. Theory, 142, p.1-19, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: cubature formulas, spherical functions, Legendre polynomials