Inscriere cercetatori

Piecewise constant wavelets defined on closed surfaces

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Rosca

Editorial: J. Comput. Anal. Appl., 8 (2), p.121-132, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: wavelets on manifolds