Inscriere cercetatori

Wavelet bases on the sphere obtained by radial projection

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Rosca

Editorial: J. Fourier Anal. Appl., 13 (4), p.421-434, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: wavelets, spherical approximation