Inscriere cercetatori

Weighted Haar wavelets on the sphere

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: D. Rosca

Editorial: Int. J. Wavelets Multiresolut. Inf. Process., 5 (3), p.501-511, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: wavelets