Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

When is the product isomorphic to the coproduct?

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Miodrag Cristian Iovanov

Editorial: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA, 34 (12), p.4551--4562, 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: produs, coprodus, functor Frobenius, categorie // product, coprduct, Frobenius functor, category