Inscriere cercetatori

Studiu de impact asupra mediului

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Toma Gabriela, Ganescu Ion

Editorial: 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: protectia mediului // enviromental