Inscriere cercetatori

Facebook

Persoanele care constată încălcări ale eticii ştiinţifice, inclusiv plagiate, se pot adresa Consiliului Naţional de Etică a Cercetării

Conform informaţiilor de la
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=482
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării a început să funcţioneze din februarie 2007.

Conform prevederilor Legii nr. 206/2004,
http://www.cncsis.ro/PDF/LEGE_nr206_2004_conduita_cercetare.pdf
acest consiliu are competenţa de a propune sancţionarea persoanelor ce au încălcat etica ştiinţifică, inclusiv prin suspendarea din funcţie şi concedierea.

De asemenea, conform Ordinului 4492/2005 al Ministrului Educaţiei, la nivelul universităţilor ar trebui să existe comisii de etică, iar la nivelul MEdC ar trebui să existe un Consiliu de Etică Universitară, cu atribuţii în analiza şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor privitoare la etica universitară:
http://www.cnfis.ro/documente/pdf/Ordin4492-2005.pdf

Consiliul de la nivelul ministerului nu a funcţionat, în practică:
http://gandul.ines.ro/articol_10530/consiliul_de_etica_universitara_s_a_intrunit_pentru_a_se_cunoaste.html