Inscriere cercetatori

Study of photoactivity of tungsten trioxide (WO3) for water splitting

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Alexandru Enesca , Anca Duta, Joop Schoonman

Editorial: Thin Solid Films, 515, p.6371–, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: watter splitting