Inscriere cercetatori

Percepţia discriminãrii de gen la nivelul populaţiei educate tinere din România – o abordare cantitativã

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Tudorel, A., Tusa, E., Herteliu, C.

Editorial: Journal for the Study of Religions and Ideologies, 14, p.47-58, 2006.

Rezumat:

Discriminarea dintre bãrbaţi şi femei a fost şi continuã sã fie o realitate a zilelor noastre, afectând o mare parte a vieţii economico-sociale. Studiul îşi propune sã urmãreascã, pe baza unor instrumente cantitative, care sunt opiniile şi tendinţele la nivelul societãţii româneşti în probleme de discriminare de gen prin prisma populaţiei tinere. În vederea atingerii acestui scop este realizatã şi o anchetã statisticã în rândul tinerilor studenţi, ale cãrei rezultate au fost ulterior comparate cu cele oferite de o serie de studii ale unor organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale. Validitatea rezultatelor date de cãtre cercetarea selectivã este confirmatã printr-un model logit prin care sunt determinaţi principalii factori ce genereazã discriminarea de gen în România precum şi variabilele principale prin care se percepe discriminarea între cele doua sexe.

Cuvinte cheie: discriminare de gen, feminism, abordare cantitativã, model logit, eşantion, studenţi ASE // gender discrimination, feminism, quantitative approach, LOGIT model, sample, ASE students

URL: http://www.jsri.ro