Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

CNCSIS si UEFISCSU anuleaza din condei sansele la granturi de cercetare a cca. 30% din aplicantii doctoranzi

Intr-o adresa catre ministerul educatiei, CNCSIS si UEFISCSU, un grup de doctoranzi ai Universitatii din Bucuresti semnaleaza discriminari de amploare in acordarea granturilor de cercetare catre doctoranzi in cadrul recentei competitii PNCDI2.

25.07.2007

Adresă

În atenţia D-lui Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Cristian Mihai ADOMNIŢEI

În atenţia D-lui Preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – CNCSIS

Prof. dr. ing. Ioan DUMITRACHE

În atenţia D-lui Director al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare – UEFISCSU

Prof. dr. ing. Adrian CURAJ

În urma lansării de către CNCSIS a programului PN-II-RU-TD-2007-1, prin care „se urmăreşte încurajarea tinerilor cercetatori, doctoranzi cu frecvenţă sau doctoranzi fără frecvenţa angajaţi în instituţii de învăţământ superior sau de cercetare, pentru a-şi finaliza cercetările prevăzute în cadrul programului de doctorat”, aşa cum se precizează în documentul de prezentare a programului (http://www.cncsis.ro), am depus proiecte de candidatură.
Condiţiile de eligibilitate prevăzute nu erau clar formulate, mai mult, erau ambigue sau incomplete. Astfel, era prevăzut criteriul „aplicantul a sustinut toate examenele si referatele prevazute in programul de doctorat”, din care nu rezultă clar că este vorba de absolut toate examenele şi referatele din toţi anii de realizare a programului de doctorat. Astfel, nu mai puţin de 120 de dosare au fost respinse motivându-se că „nu respectă toate condiţiile de eligibilitate din pachetul de informaţii (nu are toate referatele susţinute)”.
Mai mult decât atât, au fost date mai multe telefoane la CNCSIS în care am precizat că suntem anul I şi am întrebat despre acest program. Din răspunsurile primite nu a reieşit în nici un moment că nu putem participa la acest program.
Este destul de greu de înţeles de ce un program de sprijinire a tinerilor cercetători destinat finalizării studiilor, cu o durată maximă de 18 luni, nu poate fi accesat de un doctorand care a terminat anul I, dar care bineînţeles că nu a susţinut încă toate examenele şi referatele prevăzute în programul de doctorat, ci doar pe acelea din primul an (durata studiilor doctorale este de trei ani!) şi care ar avea cea mai mare nevoie de finanţare, dar este accesibil exclusiv celor care se află în faza finală a programului de doctorat, au toate examenele, referatele şi rapoartele de cercetare prevăzute în programul de doctorat susţinute şi tocmai din acest motiv încheindu-şi practic o parte importantă a programului de studiu şi cercetare!
Durata maximă a proiectelor fiind de 18 luni, doar anumite categorii de doctoranzi au acces la acest program (de exemplu cei care îşi desfăşoară studiile pe sistemul de doctorat de 4 ani), fapt care constituie o discriminare nepotrivită.
Situaţia creată indică o departajare inexplicabilă a proiectelor depuse, motivată pe criteriul susţinerii sau nesusţinerii tuturor examenelor şi referatelor din programul de doctorat, însă mai evident realizată în funcţie de anul de studiu în care se află doctorandul. Cei din anul I sunt excluşi (sunt prea mulţi!?), cei din anii superiori sunt consideraţi apriori ca îndeplinind toate criteriile.
În situaţia în care proiectele noastre ar fi fost respinse în urma analizării dosarelor de către experţi şi ar fi obţinut punctaje reduse am fi fost mai puţin mâhniţi decât în actuala situaţie, în care acestea nici măcar nu au fost punctate.
De aceea vă rugăm pe această cale să consideraţi posibilitatea evaluării de către experţi şi a dosarelor care aparţin unor doctoranzi ce au finalizat anul I de studiu.

Vă mulţumim pentru atenţia şi timpul acordate citirii prezentului mesaj,

Drd. Gabriel VÂNĂU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie gabi_vanau@yahoo.com

Drd. Cristina IANCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie krysten1009@yahoo.com

Drd. Valentina STOICA, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie vallys_2005@yahoo.com

Drd. Viorel ILINCA, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie ilincaviorel@yahoo.com

Drd. Zenaida CHIŢU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie zenaidachitu@yahoo.com

Drd. Olga BĂLTESCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie olguta02@yahoo.com

Drd. Florin FILIP, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie
felipe_fad@yahoo.com