Inscriere cercetatori

Numerical simulation of sheet metal forming processes using a new yield criterion

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Comsa D.S., Banabic D.

Editorial: Key Engineering Materials, 344, p.833-840, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Simulare, procese de deformare // Simulation, Forming processes