Inscriere cercetatori

Facebook

Reflecţii asupra rezultatelor preliminare ale competiţiei de granturi Idei din PNCDI II – proiecte de fizică

Rezumat: Am analizat corespondenţa dintre punctajele obţinute de proiectele de fizică în cadrul competiţiei Idei din cadrul PNCDI II, ediţia 2007, cu performanţa ştiinţifică de relevanţă internaţională a directorilor proiectelor, reflectată prin indicele Hirsch. Corelaţia dintre punctaje şi indicii Hirsch este de 14,34%, mult sub procentajul de 40% acordat resursei umane în evaluarea proiectelor. Analiza a mai dovedit că nu s-a ţinut cont de interdisciplinaritatea proiectelor, contrar obiectivelor anunţate pentru programul Idei în procesul de evaluare. Pentru proiecte cu punctaj peste 91, distribuţia bugetului pe centre universitare nu reflectă producţia ştiinţifică din domeniul fizicii pe anul 2006, centrele mici şi medii fiind defavorizate.

Un articol de Zoltán Néda în revista Ad Astra:
https://www.ad-astra.ro/journal/10/neda_analiza_idei.pdf