Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

High field phase diagram of PrOs4Sb12

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: H Tsujii, C R Rotundu, Y Takano, B Andraka, Y Aoki, H Sugawara, and H Sato

Editorial: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276, p.173, 2004.

Rezumat:

Magnetic field–temperature phase diagram of PrOs4Sb12 was studied by specific heat measurements. Above 13 T we observe a new anomaly that we associate with a Schottky maximum corresponding to a two level system with identical degeneracies. The temperature of this maximum increases with the field up to the highest field studied of 32 T. This new anomaly has strong implications on a possible crystal field configuration of Pr and the origin of the field induced ordered phase.

Cuvinte cheie: Quadrupolar Kondo effect, Anisotropic superconductivity, Magnetic phase diagram, PrOs4Sb12

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TJJ-4BC1V5X-4&_user=2139768&_coverDate=05%2F31%2F2004&_alid=602255578&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=search&_cdi=5312&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=3&_acct=C000054272&_version=1&_urlVersion=0&_userid