Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Long-Range Magnetic Ordering in a TbIII-MoV Cyanido-Bridged Quasi-One-Dimensional Complex

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: F. Prins, E. Pasca, L. J. de Jongh, H. Kooijman, A. L. Spek, S. Tanase

Editorial: Angew. Chem. Int. Ed., 46(32), p.6081-6084, 2007.

Rezumat:

The new one-dimensional polymer [Tb(pzam)3(H2O)Mo(CN)8]•H2O has been synthesized and characterized; magnetic susceptibility data indicate a substantial ferromagnetic superexchange between Tb(III) and Mo(V) via the cyanido bridge, and the occurrence of long- range magnetic ordering between chains at Tc ≈ 1 K.

Cuvinte cheie: heterometallic complexes • lanthanides • magnetic properties • molybdenum • N,O ligands