Inscriere cercetatori

Centrul International de Biodinamica (www.biodyn.ro) angajeaza: Masterand-Student doctorand/Asistent cercetare /PostDoc In domeniul: dezvoltarii si caraterizarii bio-suprafetelor utilizand Microscopia de Fluorescenta si/sau de baleiaj

Masterand-Student doctorand/Asistent cercetare /PostDoc

In domeniul: dezvoltarii si caraterizarii bio-suprafetelor utilizand Microscopia de Fluorescenta si/sau de baleiaj

Se vor derula studii de :
-caracterizare a interfetelor folosind TIRFM (Microscopia de Fluorescenta in conditii de reflexie totala interna), experienta in detectia nano-micro particulelor fluorescente reprezinta un avantaj.
-caracterizarea membranei celulare folosind TIRFM.
-AFM( microsopie de forta atomica) pe probe biologice
– Modelare si caracterizarea interactiei celule-suprafete nanostructurate (studii de biofizica, sau fizica teoretica, sau micro-nano tehnologii reprezinta un avantaj)

Experienta postoctorala de minim 2 ani si publicatii relevante sunt necesare pentru a ocupa pozitie de cercetator principal.