Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A comparison of four tomographic methods for nuclear fuel pins analysis

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: T. Craciunescu, C. Niculae, Gh. Mateescu, C. Turcanu

Editorial: Journal of Nuclear Materials, 224, p.199-206, 1995.

Rezumat:

A comparison of four tomographic methods that can be used to reconstruct the γ-radioactive fission products distribution in irradiated nuclear fuel pins is reported. The comparison is performed by use of numerically generated data from phantoms which model typical distributions observed in CANDU type fuel pins. The influence of the quality of the methods on the burn-up evaluation is studied.

Cuvinte cheie: nuclear fuel, tomography

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235595%231995%23997759996%23155692%23FLP%23&_cdi=5595&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000058630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2730141&md5=1ceabad2027d73c4d257905a38dbda6f