Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

The analysis of failed nuclear fuel rods by gamma computed tomography

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: R. Dobrin, T. Craciunescu, I.L. Tuturici

Editorial: Journal of Nuclear Materials, 246, p.37-42, 1997.

Rezumat:

The failure of the cladding of an irradiated nuclear fuel rod can lead to the loss of some -radioactive fission products. Consequently the distribution of these fission products is altered in the cross section of the fuel rod. The modification of the distribution, obtained by Gamma Computed Tomography, is used to determine the integrity of the fuel cladding. The paper reports an experimental result, obtained for a CANDU-type fuel rod, irradiated in a TRIGA 14 MWth reactor.

Cuvinte cheie: nuclear fuel, tomography

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235595%231997%23997539998%239816%23FLP%23&_cdi=5595&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000058630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2730141&md5=fe46630d787de0ef02c1d761df7f2205