Inscriere cercetatori

The reconstruction of time dependent energy spectrum of short neutron pulses

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: I. Tiseanu, T. Craciunescu

Editorial: Nuclear Science and Engineering, 122, p.384-394, 1996.

Rezumat:

Cuvinte cheie: fusion plasma, neutron pulses, tomography