Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

The tomographic maximum entropy method in the ananlysis of nuclear fuel pins

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Alexa, T. Craciunescu, Gh. Mateescu, R. Dobrin

Editorial: Journal of Nuclear Materials, 218, p.139-142, 1995.

Rezumat:

A tomographic maximum entropy method is used to reconstruct the 3-D distribution of radioactive fission products in irradiated CANDU type fuel pins. The method has been implementated using a system similar to a single photon emission medical tomograph. It is used to study the behaviour of the nuclear fuel during irradiation and also for a Monte-Carlo simulation of the process of emission of gamma rays in order to improve the burn-up estimation. Experimentally results are reported to demonstrate the usefulness of the method in these kind of investigations.

Cuvinte cheie: nuclear fuel, tomography

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235595%231995%23997819997%23206009%23FLP%23&_cdi=5595&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000058630&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2730141&md5=0f81bcf9206fba8173234c2ddcd97a89