Inscriere cercetatori

Is “Factory Method” really a Pattern?

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Johann Rost

Editorial: ACM SIGSOFT Notices, Sept. 2004, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: design, pattern