Inscriere cercetatori

Lying and Subversion – the Dark Side of IT Politics

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Johann Rost, Robert L. Glass

Editorial: Cutter IT Journal, Vol. 18, No.4, Apr. 2005, p.32-37, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Software, Management