Inscriere cercetatori

Anisotropic electrostatic turbulence and zonal flow generation

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: R Balescu, I Petrisor and M Negrea

Editorial: Plasma Phys. Control. Fusion, 47 No 12 (December 2005), p.2145-2159, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: plasma physics, fusion