Inscriere cercetatori

Intrinsic trapping of stochastic sheared magnetic field lines

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Negrea, I. Petrisor, and R. Balescu

Editorial: Phys. Rev. E, 70, p.046409, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: statistical physics, stochastic processes