Inscriere cercetatori

The anomalous particle flux induced by electromagnetic turbulence

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: N Pometescu, M Negrea and P Rotaru

Editorial: Plasma Phys. Control. Fusion, 40 No 7 (July 1998), p.1383-1398, 1998.

Rezumat:

Cuvinte cheie: plasma physics, fusion