Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Cement Quality optimization via fuzzy-genetic algorithm techniques

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: M. Coarna, L. Serbanescu, Fl. Popentiu-Vladicescu, G. Albeanu. D. Mirza, A. Tautan

Editorial: NKV & SIMJ, NL, Proceedings of ISIEM 2004, Eindhoven, 18-21 october 2004, p.113-114, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: fuzzy-genetic algorithms, cement quality optimization

URL: http://www.ims.tnw.utwente.nl/isiem2004/program/Abstracts%20ISIEM.pdf