Inscriere cercetatori

Logarithmic Lower Bounds in the Cell-Probe Model

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Mihai Patrascu, Erik Demaine

Editorial: SIAM, SIAM Journal on Computing (SICOMP), 35(4), 2006.

Rezumat:

Cuvinte cheie: data structures, lower bounds

URL: http://web.mit.edu/~mip/www/papers/index.html#loglb