Inscriere cercetatori

Order Statistics in the Farey Sequences in Sublinear Time

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Jakub Pawlewicz, Mihai Patrascu

Editorial: Algorithmica, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Farey sequence

URL: http://web.mit.edu/~mip/www/papers/index.html#farey2