Inscriere cercetatori

Characteristics of a magnetized inductively coupled plasma in the presence of a double layer

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Popescu, H. Fujita

Editorial: JAXA (Journal of Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science), no. 3, p.75-78, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: rf discharge, electric double layer