Inscriere cercetatori

Facebook

Programul de burse doctorale „Orizonturi Deschise”

Detalii complete: http://www.fundatiadinupatriciu.ro/?section=10

(sursa prezentarii de mai jos).

Programul Orizonturi Deschise se adresează acelor tineri care doresc să-şi desăvârşească formaţia intelectuală şi profesională prin programe de master sau doctorat în universităţi prestigioase ale lumii, dar care, din motive financiare, nu îşi pot duce singuri visul la îndeplinire.
Fundaţia Dinu Patriciu vine în întâmpinarea acestor tineri prin cele 100 de burse în valoare de 15 000 USD pe an, atribuite pe întreaga durată a programului masteral/doctoral, şi în măsură să acopere total sau numai parţial cheltuielile de şcolarizare şi de subzistenţa implicate de formaţia respectivă.
În cazul în care bursa nu acoperă cheltuielile implicate de programul de studii superioare în care candidatul a fost acceptat, Fundaţia Dinu Patriciu va facilita solicitantului obţinerea unor credite ieftine menite să acopere restul cheltuielilor.
Sunt aşadar eligibili acei tineri care au absolvit deja o facultate/un program de master (pentru cei înscrişi la doctorat) şi care au fost deja acceptaţi într-un program masteral/doctoral la o universitate străină de prestigiu.
Având în vedere că obiectivul Fundaţiei Dinu Patriciu este acela de a contribui prin susţinerea tinerilor la creşterea nivelului de educaţie şi excelenţă din societatea românească, beneficiarii burselor Orizonturi deschide se angajează să se întoarcă în ţară după terminarea programului de master/doctorat pentru o durată de timp cel puţin egală cu cea a formaţiei urmate, in caz contrar urmand a returna contravaloarea bursei.

PROCEDURI DE ATRIBUIRE A BURSELOR

a) Depunerea formularelor de solicitare a bursei
În perioada 15 aprilie – 15 iunie 2008, solicitanţii burselor programului Orizonturi Deschise sunt invitaţi să transmită Fundaţiei Dinu Patriciu dosarele de participare la selecţia bursierilor.
Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele piese:
-copie a cărţii de identitate;
-curriculum vitae care să precizeze în mod obligatoriu datele de contact ale solicitantului bursei, parcursul formaţiei acestuia, precum şi activităţile şi rezultatele semnificative (publicaţii, stagii, burse anterioare etc.);
-copii legalizate ale diplomelor obţinute până la data solicitării bursei (licenţă, masterat etc.);
-copii legalizate ale foilor matricole pentru ciclurile de studii superioare deja absolvite;
-documente care să ateste acceptarea solicitantului bursei într-un program masteral sau doctoral al unei universităţi europene sau nord-americane;
-documente care să precizeze costurile implicate de participarea la programul masteral/doctoral (taxe de înscriere, taxe de şcolarizare, costuri de întreţinere etc.);
-o justificare de maxim două pagini, tehnoredactată, a importanţei formaţiei respective pentru formarea intelectuală şi profesională a solicitantului;
-o declaraţie pe onoare referitoare la veniturile solicitantului şi la capacitatea sa de a acoperi o parte din cheltuielile implicate de programul urmat.

Dosarul trebuie transmis Fundaţiei Dinu Patriciu prin poştă cu confirmare de primire, cel mai târziu până la data de 15 iunie 2008 (data înscrisă pe ştampila poştei). Dosarele incomplete sau transmise după aceasta dată nu sunt luate în considerare. Candidaţii primesc confirmarea primirii dosarului de către Fundaţia Dinu Patriciu prin e-mail, la adresa precizată pe formular.
De asemenea, dosarului i se vor adăuga două recomandări din partea unor membrii ai comunităţii academice din ţară sau din străinătate care să susţină cererea solicitantului bursei. Recomandările trebuie trimise direct de către persoanele care recomandă şi adresate Fundaţiei Dinu Patriciu, Programul Orizonturi Deschise, potrivit aceloraşi constrângeri de calendar.

b) Evaluarea
În perioada 15 iunie – 15 iulie 2008, solicitările de bursă transmise Fundaţiei Dinu Patriciu vor fi analizate de juriul independent.
Fundaţia Dinu Patriciu îşi rezervă dreptul de a folosi datele de contact sau datele instituţionale oferite de solicitanţi pentru a clarifica eventuale nelămuriri ce se pot ivi în unele dosarele de candidatură.
Rezultatele finale ale competiţiei vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor pe site-ul programului şi prin presă la data de 18 iulie 2008. Cei 100 de bursieri selectaţi vor fi invitaţi să ia contact cu Fundaţia Dinu Patriciu pentru parcurge procedurile necesare atribuirii burselor.
În momentul acceptării bursei, bursierii se angajează să respecte condiţia reîntoarcerii în ţară pentru o perioadă echivalentă cu cea a programului masteral/doctoral pe care îl vor urma. Singura excepţie acceptată este cea a bursierilor care doresc şi reuşesc să-şi continue formaţia la un nivel superior (de la master la doctorat).
Bursele sunt acordate pe întreaga durată a programului masteral/doctoral al bursierului. Acesta este însă obligat să comunice anual Fundaţiei Dinu Patriciu rezultatele obţinute şi să transmită acesteia dovada absolvirii tuturor etapelor programului.
În cazul în care bursierul abandonează programul înainte de absolvire sau nu respectă condiţia întoarcerii în ţară după terminarea programului, el/ea va fi nevoit(ă) să restituie întreaga sumă a bursei Fundaţiei Dinu Patriciu.
Pentru orice lămurire suplimentară, vă rugăm să nu ezitaţi să vă adresaţi reprezentanţilor Fundaţiei Dinu Patriciu la numărul de telefon 0800 080 400 (apel gratuit) între orele 9.00 şi 18.00 sau pe adresa de e-mail orizonturi.deschise@fundatiadinupatriciu.ro.