Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

A patra Conferinţă Internaţională „Probleme Tehnice şi Fizice în Ingineria Electrică”, (TPE-2008)

A patra Conferinţă Internaţională „Probleme Tehnice şi Fizice în Ingineria Electrică”, (TPE-2008) va avea loc intre 4-6 septembrie 2008 la Universitatea din Piteşti (Piteşti, Romania). Co-organizatori: Gazi University (Ankara, Republic of Turkey), Azarbaijan University of Tarbiat Moallem & Seraj Higher Education Institute (Tabriz, Islamic Republic of Iran), Institute of Physics of Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku, Republic of Azerbaijan).
Tematica: Probleme complexe în ingineria electrică şi energetică, Maşini şi comenzi, Funcţionarea sistemelor energetice, Control si management, Electro-fizica şi materiale electrice, Electrotehnologii, Probleme de mediu în energetică, Ingineria tensiunilor înalte, Iluminat, Electronică de putere, Ingineria centralelor electrice, Surse de energie regenerabilă.
http://www.ictpe.com/