Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Comisia pentru învăţământ şi ştiinţă a Senatului a exceptat universităţile de la evaluarea activităţii de cercetare pentru acreditare

Conform proiectului de modificare a legii învăţământului superior, disponibil la http://webapp.senat.ro/pdf/07L810CR.pdf şi adoptat acum 3 zile de comisia de învăţământ din senat, dupa adoptarea anterioară de către Camera Deputaţilor, un amendament introdus de senatorul Aurel Ardelean a exceptat universităţile de la procedura de acreditare în sistemul naţional a unităţilor de cercetare, fiind considerata drept echivalentă evaluarea ARACIS.

Acest lucru este un pas înapoi în ceea ce priveşte reforma sistemului de cercetare din România, deoarece criteriile utilizate în prezent de către metodologia de evaluare a cercetării elaborată de ANCS, chiar dacă nu respectă întrutotul bunele practici internaţionale, sunt mult mai obiective decât cele utilizate de ARACIS.

Alte informaţii privind acest proces legislativ sunt la:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8775
http://80.97.216.132/senat.lista.asp?pageNumber=0&nri=L810&ani=2007&inf=0&Stadiu=&tip=&urg=0&orgt=&orgn=&orga=&ini=&ins=&sir=&pri=

Proiectul de lege a fost adoptat ulterior de plenul senatului. Forma trimisă spre promulgare:
http://webapp.senat.ro/pdf/07L810LP.pdf

Dl. Aurel Ardelean este rector al Universităţii V. Goldiş din Arad, care a fost evaluată recent de către ARACIS ca având „un grad de încredere ridicat”:
http://www.aracis.ro/uploads/353/69/Raport_Consiliu_Univ_de_Vest_Vasile_Goldis.pdf

Această universitate nu a publicat niciun articol indexat ISI în 2006, şi doar 3 articole în perioada 2002-2006:
https://www.ad-astra.ro/cartea-alba/articles.php?all_years=1&institution_id=33