Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Coaliţia pentru Universităţi Curate – Apel la evaluatori

Coaliţia pentru Universităţi Curate caută evaluatori pentru testarea grilei de integritate universitară care va fi folosită la evaluarea facultăţilor din sistemul universitar de stat. Evaluatorii vor funcţiona în echipe de cîte trei persoane, un reprezentant al coaliţiei, un student şi un cercetător sau cadru didactic, şi vor vizita fiecare cîte o facultate, conform unei metodologii care va fi discutată într-un seminar preliminar de training de jumătate de zi. Evaluarea unei universităţi se realizează cu sprijinul organizaţiilor studenţeşti şi durează aproximativ o săptămînă, incluzînd şi timpul necesar completării chestionarului.

Căutăm persoane cu experienţă academică de minim trei ani, ideal formate atît în România, cît şi în străinătate, interesate de reforma sistemului academic, capabile să poarte un dialog cu personaje foarte diferite (administratori universitari, studenţi, personal), şi care să nu aibă un interes direct sau colateral în facultatea de evaluat. Nu sînt necesare cunoştinţe despre tematica disciplinei respective, întrebările din chestionar vizînd teme ca transparenţa şi corectitudinea administrativă. Nu sînt necesare cunoştinţe privind legislaţia, acestea fiind incorporate în metodologia aferentă chestionarului care va fi prelucrat la training. Evaluatorilor li se vor acoperi cheltuielile şi vor primi un onorariu. După proiectul pilot, evaluatorii interesaţi pot deveni traineri pentru alţi evaluatori sau evaluatori de lungă durată pentru anul universitar 2008-2009. Orarul evaluărilor este flexibil şi fixat de evaluatori împreună cu facultăţile de vizitat.

Vă deranjează corupţia din sistemul universitar din România? Vreţi să ajutaţi să se facă o diferenţă între practicile bune şi cele rele? Aceasta e ocazia de a colabora cu oameni care gîndesc ca dvs. Trimiteţi un scurt CV şi cîteva rînduri în care vă exprimaţi interesul la cuc@sar.org.ro.