Inscriere cercetatori

European Reference Index for the Humanities

La http://www.esf.org/research-areas/humanities/activities/research-infrastructures/faq-sheet/scope-initial-lists.html pot fi găsite listele de reviste ştiinţifice din domenii umaniste, relevante pentru spaţiul european, rezultate în urma unui proiect care şi-a propus sa elimine influenţele pro-anglo-saxone din bazele de date existente (de ex., ISI).