Inscriere cercetatori

Tilt measurement sensor

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: O Baltag, D Costandache, A Salceanu

Editorial: Sensors & Actuators - A. Physical, 81, p.336-339, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: senzori, actuatori // sensors, actuators