Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Studiul proprietatilor spectrale si determinarea activitatii biologice pentru o serie de 4-[(clorobenzil)oxi]-azobenzeni

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Moanta, S. Radu, G. Rau

Editorial: Revista de Chimie (Bucuresti), 58, p.229-231, 2007.

Rezumat:

Ten 4-[(4-chlorobenzyl)oxi]-azobenzenes were characterized by NMR and MS. The 1H NMR spectra showed a singlet integrating for two protons of methylen group and a multiplet for the aromatic protons.
All these compounds were screened for their antibacterial activity against Staphilococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris and for their antifungal activity against Candida albicans by disk diffusion method.
The phytobiological effect of all compounds was investigated using Triticum test.

Cuvinte cheie: azoetri, activitate biologica // azoethers, biological activity