Inscriere cercetatori

Az egyetemrol magyar diak szemmel

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Peter Laszlo - Magyari Nandor Laszlo

Editorial: Korunk, 4, p.112-119, 1997.

Rezumat:

Cuvinte cheie: political behavior, student, leisure