Inscriere cercetatori

Sfera publica la Habermas

Domenii publicaţii > Ştiinţe sociale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Peter Laszlo

Editorial: Studia Universitas Babes-Bolyai, Sociologica, XLII-XLIII, p.145-154, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Public sphere, media, communication