Inscriere cercetatori

A survey of course assessment at “Politehnica” University of Bucharest

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Irina Postelnicu, Mihaela Albu

Editorial: Proc. of ICEE 2007, Coimbra, Portugal, Sept. 2007, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: engineering education, evaluation