Inscriere cercetatori

Competitive carotenoid and cholesterol incorporation into liposomes: Effects on

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Socaciu, C., Jessel, R., Diehl, H.A.

Editorial: Chemistry and Physics of Lipids, 106 (1),, p.79-88, 2000.

Rezumat:

Cuvinte cheie: lipozomi, carotenoide, incorporare, fluiditate, randament // liposome, incorporation, carotenoids, fluidity, yield