Inscriere cercetatori

Incorporation of carotenoid esters into liposomes

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Pintea, A., Diehl, H.A., Momeu, C., Aberle, L., Socaciu, C.

Editorial: Biophysical Chemistry, 118 (1),, p.7-14, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: lipozomi, carotenoide, esteri, stabilitate // liposomes, caroteoids, esters, stability