Inscriere cercetatori

Sorption equilibrium of Cr(VI) ions by strong base anion exchangers with pyridine structures

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Violeta Neagu, I. Untea, E. Tudorache, C. Orbeci

Editorial: Journal of Applied Polymer Science, 93, p.1957-1963, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: retention of Cr(VI) ion