Inscriere cercetatori

The determination of ascorbic acid from fruits using a landolt type method

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bungau, S, Baldea, I, Copolovici, L

Editorial: REVISTA DE CHIMIE, 54 (3), p.213-216, 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Ascorbic acid, kinetics,