Inscriere cercetatori

A Romanian population study of 10 Y-chromosome STS loci from infertile men

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: F. Raicu, L. O. Popa, O. M. Popa, L. Ilinca, L. L. Dracea, B. Marinescu, L. Gavrila

Editorial: EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2004, INTERNATIONAL CONGRESS CENTER, MUNICH, GERMANY, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Y chromosome microdeletions, male infertility