Inscriere cercetatori

AN OVERLOOK OF THE DRIVING CYCLE SIMULATION METHODS

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: ZAHARIA, C., CLENCI, A., TABACU, I., PODEVIN, P., DESCOMBES, G,

Editorial: CAR, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Automobil // Automotive