Inscriere cercetatori

SIMULAREA REGIMURILOR TRANZITORII PE STANDUL MOTOR CU VOLANT DE INERÞIE

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: TABACU, I., ZAHARIA, C., CLENCI, A., BOROIU, A.

Editorial: MECANICA SOLIDULUI, PITESTI, 2002.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Automobil // Automotive