Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Conferinţa Internaţională: „Violenta în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, 12-13 septembrie 2008

Conferinţa organizată de Catedra de Psihologie Medicală şi Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este prima manifestare internaţională organizată în România cu privire la dimensiunile, impactul şi intervenţia în cazurile de violenţă domestică.

În cadrul acestei Conferinţe dorim să creăm contextul analizei şi dezbaterii multiplelor faţete ale violenţei în familie: evoluţia sa în timp, atitudinile publice conflictuale (acceptare vs. stigmatizare), factorii de risc, impactul psihologic asupra victimelor directe şi indirecte, particularităţile acestui tip de violenţă, modalităţile de abordare terapeutică individuală sau familială, strategiile de prevenţie.

Scopul organizatorilor este acela de a facilita dialogul interdisciplinar al tuturor specialiştilor interesaţi de acest fenomen: psihologi, psihoterapeuţi, pedagogi, sociologi, asistenţi sociali, jurişti sau istorici şi de a promova rezultatele unor granturi colective de cercetare şi ale studiilor individuale originale. De asemenea, încurajăm participarea tuturor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, interesaţi de tematica manifestării.
http://www.psih.uaic.ro/~vd2008/index.php?newlang=romanian