Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Conferinţa Internaţională: “Violenta în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, 12-13 septembrie 2008

Conferinţa organizată de Catedra de Psihologie Medicală şi Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este prima manifestare internaţională organizată în România cu privire la dimensiunile, impactul şi intervenţia în cazurile de violenţă domestică.

În cadrul acestei Conferinţe dorim să creăm contextul analizei şi dezbaterii multiplelor faţete ale violenţei în familie: evoluţia sa în timp, atitudinile publice conflictuale (acceptare vs. stigmatizare), factorii de risc, impactul psihologic asupra victimelor directe şi indirecte, particularităţile acestui tip de violenţă, modalităţile de abordare terapeutică individuală sau familială, strategiile de prevenţie.

Scopul organizatorilor este acela de a facilita dialogul interdisciplinar al tuturor specialiştilor interesaţi de acest fenomen: psihologi, psihoterapeuţi, pedagogi, sociologi, asistenţi sociali, jurişti sau istorici şi de a promova rezultatele unor granturi colective de cercetare şi ale studiilor individuale originale. De asemenea, încurajăm participarea tuturor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, interesaţi de tematica manifestării.
http://www.psih.uaic.ro/~vd2008/index.php?newlang=romanian