Inscriere cercetatori

Scrisoare deschisă privind nerespectarea de către MCTI a procedurilor legale de finanţare a proiectelor de cercetare

Catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor,

Subsemnatul Razvan Valentin Florian, domiciliat in Cluj-Napoca, str. […], solicit prelungirea termenului de trimitere catre MCTI a scrisorilor de exprimare a interesului de participare la competitiile pentru atribuirea proiectelor prevazute in Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MCTI, pana la termenul de cel putin 10 zile calendaristice dupa indeplinirea de catre MCTI a procedurilor prevazute de Normele Metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin HG nr. 1266/2004.

In prezent, MCTI nu a respectat in totalitate prevederile acestui act normativ. Astfel, Art. 18 din acest act prevede „Anunţul public indică, de asemenea, modalitatea prin care cei interesaţi pot consulta condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului, elaborate de către autoritatea contractantă.”, iar Art. 19 prevede „Documentaţia de participare la competiţie este elaborată de autoritatea contractantă şi defineşte condiţiile de finanţare şi modul de realizare a contractului, cu următoarea structură-cadru:
1. termenii de referinţă:
a) prezentarea obiectului competiţiei, care include: obiectivul şi conţinutul tematic al acestuia, calendarul acţiunilor şi fondurile publice alocate cu această destinaţie;
b) instrucţiunile privind modul şi condiţiile în care se poate solicita şi obţine finanţarea, cuprinzând:
(i)condiţiile de eligibilitate a ofertanţilor;
(ii)categoriile de componente/activităţi/acţiuni care pot fi finanţate, precum şi condiţiile de finanţare;
(iii)instrucţiunile de elaborare şi de prezentare a propunerilor de oferte;
(iv)criteriile şi modul de evaluare şi selectare a propunerilor;
2. modelul contractului de finanţare;
3. punctele de contact.”

Prevederile Art. 18 nu sunt respectate deoarece nu exista in prezent posibilitatea ca persoanele interesate sa consulte conditiile de finantare si modul de realizare a contractului. Acestea ar trebui publicate de catre autoritatea contractanta, conform Art. 19. Normele prevad ca persoanele interesate de PARTICIPAREA la competitie trebuie sa depuna o scrisoare de intentie, dar NU prevad ca persoanele interesate de CONSULTAREA conditiilor de finantare si a modului de realizare a contractului trebuie sa indeplineasca conditii speciale pentru consultarea acestor informatii. MCTI ar trebui sa asigure accesul LIBER la aceste informatii, printr-o procedura pe care MCTI ar trebui sa o publice conform Art. 18 (de exemplu, prin publicarea informatiilor prevazute de Art. 19 pe site-ul MCTI), pentru a asigura posibilitatea de participare la competitie a tuturor institutiilor eligibile interesate. Accesul liber la informatiile de interes public pe este de altfel o componenta de baza a Societatii Informationale pe care MCTI o promoveaza (cel putin declarativ).

Documentatiile actuale pentru participarea la competitii, publicate pe site-ul MCTI la adresele
http://www.mcti.ro/index.php?id=431&L=0
http://www.mcti.ro/index.php?id=456&L=0
(si nu la adresa www.mcti.ro, asa cum este prezentat eronat chiar in informatiile de pe aceste pagini) nu prezinta informatiile MINIMALE prevazute de Art. 19 din Norme. In lipsa acestor informatii (si in special in lipsa informatiilor legate de obiectivul competitiei – proiectele concrete scoase la licitatie si de conditiile de eligibilitate si finantare), institutii eligibile care ar avea potentialul de a realiza respectivele proiecte pot sa nu fie motivate sa trimita o scrisoare de intentie deoarece nu stiu daca proiectele scoase la licitatie tin sau nu de domeniul lor de activitate, daca sunt sau nu eligibile, daca conditiile de finantare sunt sau nu atractive.

De asemenea, in spiritul Societatii Informationale promovate declarativ de MCTI, MCTI ar trebui sa accepte transmiterea expresiilor de interes si prin mijloacele moderne de comunicatie (email, fax), nu doar prin depunerea unei scrisori la registratura MCTI, asa cum se specifica in anunturi: „Potenţialii contractori sunt rugaţi ca, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, să trimită către MCTI o scrisoare de exprimare a interesului de a participa la competiţie. Această scrisoare va fi depusă la registratura MCTI, camera 9, B-dul Libertăţii, nr. 14, sector 5, Bucureşti.”

Modalitatea actuala prin care MCTI a ales sa implementeze lansarea competitiei duce la restrangerea numarului potentialilor participanti la licitatie si deci la alocarea ineficienta a fondurilor publice; de asemenea, procedura actuala nu respecta principiile Societatii Informationale pe care MCTI ar trebui sa o promoveze.

Cu stima,
Razvan Florian
Membru fondator, asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani
www.ad-astra.ro