Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Raportul de audit al ARACIS, realizat de European University Association

Standardele si Liniile Directoare Europene – ESG, privind functionarea agentiilor de asigurare a calitatii, prevad un proces de evaluare, ca parte din procesul de îmbunatatire permanenta a calitatii activitatilor derulate de agentii. In ceea ce priveste ARACIS, procesul a fost initiat la sfârsitul anului 2006 prin invitarea unui Comitet de Monitorizare independent pentru o evaluare interna a rolurilor, functiunilor si activitatilor Agentiei, pentru a raspunde mai bine cerintelor si asteptarilor institutiilor românesti de învatamânt superior. Acest proces de evaluare externa, a fost dezvoltat în continuare prin invitarea Asociatiei Universitatilor Europene (EUA), prestigioasa institutie europeana legata de învatamântul superior, sa procedeze la o evaluare externa internationala a Agentiei.

Echipa de experti EUA a fost compusa din:

– Prof. Jurgen KOHLER – Germania : Profesor de Drept Privat la Universitatea GREIFSWALD, al carei rector a fost in perioada 1994 – 2000. In perioada 2005-2007 a fost Presedintele Consiliului German al Acreditarilor. Este membru al Comisiei pentru Invatamânt superior si cercetare din cadrul Consiliului Europei, în calitate de reprezentant al universitatilor germane, este membru in Board-ul EUA, în domeniul evaluarilor institutionale. Totodata, este coeditor al „Handbooks on Quality Assurance” si ” Bologna Process”, membru în diferite comisii de evaluare/acreditare de programe de studii si institutii de invatamânt superior/agentii de asigurare a calitatii.
– Lesley Wilson – Marea Britanie: Secretar General al EUA, fost director al UNESCO -CEPES si al Biroului Tempus.
– Thierry Malan – Franta : Inspector General Onorific al Administratiei pentru Educatie si Cercetare din Franta, este absolvent al ENA – Ecole Nationale de l’Administration – Paris si a lucrat în domeniul asigurarii calitatii si evaluarii în învatamântul superior
– Lewis PURSER – Irlanda : Director al Departamentului de Afaceri Academice al Asociatiei Irlandeze a Universitatilor si evaluator institutional în cadrul EUA din 1998.

In conformitate cu prevederile ESG, echipa de experti a elaborat un Raport de Evaluare, care a fost lansat public în ziua de 15 septembrie 2008, in Sala Stoicescu a Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti.

http://www.aracis.ro/uploads/21/69/Raport_EUA_evaluare_ARACIS.pdf