Inscriere cercetatori

Raportul de audit al ARACIS, realizat de European University Association

Standardele si Liniile Directoare Europene – ESG, privind functionarea agentiilor de asigurare a calitatii, prevad un proces de evaluare, ca parte din procesul de îmbunatatire permanenta a calitatii activitatilor derulate de agentii. In ceea ce priveste ARACIS, procesul a fost initiat la sfârsitul anului 2006 prin invitarea unui Comitet de Monitorizare independent pentru o evaluare interna a rolurilor, functiunilor si activitatilor Agentiei, pentru a raspunde mai bine cerintelor si asteptarilor institutiilor românesti de învatamânt superior. Acest proces de evaluare externa, a fost dezvoltat în continuare prin invitarea Asociatiei Universitatilor Europene (EUA), prestigioasa institutie europeana legata de învatamântul superior, sa procedeze la o evaluare externa internationala a Agentiei.

Echipa de experti EUA a fost compusa din:

– Prof. Jurgen KOHLER – Germania : Profesor de Drept Privat la Universitatea GREIFSWALD, al carei rector a fost in perioada 1994 – 2000. In perioada 2005-2007 a fost Presedintele Consiliului German al Acreditarilor. Este membru al Comisiei pentru Invatamânt superior si cercetare din cadrul Consiliului Europei, în calitate de reprezentant al universitatilor germane, este membru in Board-ul EUA, în domeniul evaluarilor institutionale. Totodata, este coeditor al „Handbooks on Quality Assurance” si ” Bologna Process”, membru în diferite comisii de evaluare/acreditare de programe de studii si institutii de invatamânt superior/agentii de asigurare a calitatii.
– Lesley Wilson – Marea Britanie: Secretar General al EUA, fost director al UNESCO -CEPES si al Biroului Tempus.
– Thierry Malan – Franta : Inspector General Onorific al Administratiei pentru Educatie si Cercetare din Franta, este absolvent al ENA – Ecole Nationale de l’Administration – Paris si a lucrat în domeniul asigurarii calitatii si evaluarii în învatamântul superior
– Lewis PURSER – Irlanda : Director al Departamentului de Afaceri Academice al Asociatiei Irlandeze a Universitatilor si evaluator institutional în cadrul EUA din 1998.

In conformitate cu prevederile ESG, echipa de experti a elaborat un Raport de Evaluare, care a fost lansat public în ziua de 15 septembrie 2008, in Sala Stoicescu a Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti.

http://www.aracis.ro/uploads/21/69/Raport_EUA_evaluare_ARACIS.pdf