Inscriere cercetatori

Legi privind reorganizarea academiilor de ştiinţe tehnice şi agricole

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8784

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8215