Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

New phenoxyacetic acids analogues with antimicrobial activity

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. Moanta, S. Radu

Editorial: Revista de Chimie (Bucuresti), 59 (6), p.708-711, 2008.

Rezumat:

This paper presents experimental data regarding the synthesis and the antimicrobial activity of new 4-phenylazo-phenoxyacetic acids. All compounds were characterized by IR, UV-Vis, mass spectral data and by elemental analysis. These compounds were tested for their antibacterial activity against Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris and for their antifungal activity against Candida albicans by disk diffusion method.

Cuvinte cheie: : 4-phenylazo-phenoxyacetic acids, IR spectra, UV-Vis spectra, mass spectra, antimicrobial activity